دویدن روی تردمیل
اگر شما دونده ای با تجربه هستید که از دویدن زیر باران خسته شده است، استفاده از تردمیل (دو ثابت) برایتان به موقع و به جا است. هرچند اساس دویدن روی تردمیل با دویدن در بیرون بسیار مشابه است، ولی چند تغییر در روش شما میتواند برایتان دویدنی هرچه نرمتر و راحتتر به همراه بیاورد و لذت دویدن را احساس کنید.
تردمیل
شاید شما وسوسه شده باشید که شروع به دویدن بر روی تردمیل کنید ؛ ولی آشنا شدن با این ماشین و دانستن دویدن صحیح بر روی تردمیل بهترین راه برای جلوگیری از بروز اشتباهی است که میتواند شما را در مقابل تمام کسانی که در باشگاه هستند،خجالت زده کند و کاهش وزن با تردمیل (دو ثابت) که به دنبال آن هستید در پی نداشته باشد.
پس ابتدا تنظیمات ایمنی تردمیل (دوثابت)خود را بررسی کنید. معمولا تنظیمات اصلی شامل یک کلید و دکمه ی stop است.تنظیمات مختلف تردمیل را یاد بگیرید تا اگر دلتان خواست بتوانید با شیب ها و بازه های سرعتی مختلف بدوید وقتی که آماده ی شروع تمرین بودید،آسانترین راه این است که تردمیل (دو ثابت) را در آهسته ترین حالت بگذارید و وقتی شروع به حرکت کرد به آرامی روی آن قدم بگذارید و راه بروید.
توجه داشته باشید که باید برای دویدن خود دارای انگیزه،هدف و برنامه صحیح دویدن باشید.
تنفس
هرچه بیشتر به دویدن روی تردمیل عادت کنید،می توانید راحت تر نفس بکشید بدون آنکه در مورد آن فکر کنید.در تمام طول دویدن روی گرفتن نفسهای بلند و عمیق تمرکز کنید تا ششهایتان با اکسیژن پر شوند.اگر میتوانید،تصور کنید که نفسهایتان را از شکمتان میکشید،این باعث میشود عمیق تر تنفس کنید. وقتیکه در حال دویدن بر روی تردمیل هستید، با هر سه قدم یک دم و با هر دو قدم یک بازدم انجام دهید.
تکنیک های دویدن
از حسی که در زمان دویدن بر روی تردمیل باعث میشود به جلو خم شوید جلوگیری کنید.به دلیل سرعت تردمیل (دو ثابت)،خم شدن زیاد و به سمت جلو میتواند باعث شود پاهایتان تعادلش را از دست بدهد. به جای آن بر صاف ایستادن تمرکز داشته باشید. سرتان را بالا بگیرید به جای اینکه حواستان را به حرکت تردمیل بدهید.خیلی از باشگاهها دارای تلویزیون هستند تا شما در هنگام دویدن تماشا کنید. تمرکز بیش از اندازه بر روی تردمیل میتواند باعث بروز حادثه شود پس سعی کنید بر روی قدمهایتان تمرکز کنید نه تردمیل.
پس اگر به این تکنیک ها و نیز روش های صحیح دویدن روی تردمیل توجه کنید ، به تنهایی و تنها با داشتن یک تردمیل در خانه می توانید با دویدن روی تردمیل شکمی صاف و تخت داشته باشید.
هماهنگی گامها
اگر شما عادت به دویدن در بیرون دارید، خیلی زود متوجه خواهید شد که دویدن بر روی تردمیل نیازمند توجه بیشتر به هماهنگی گامها دارد.یک راه موثر برای اینکه هماهنگی گامهایتان را زیر نظر بگیرید، شمردن قدمهایتان و استفاده از زمان سنج (تایمر) به عنوان وسیله ی کمکی است. وقتی که تایمر روی یک دقیقه است قدمهایتان را تا دقیقه ی بعدی بشمارید. کمیته ی ماراتون ۱۸۰ قدم در دقیقه را پیشنهاد میکند. اگر شما بطور مشخصی از این میزان کمتر یا بیشتر میدوید، سرعتتان را تنظیم کنید و قدمهایتان را برای یک دقیقه ی دیگر بشمارید.

دویدن روی تردمیل

1

2

3

4

5

6

7

8

09126430014  44463041-44462905

تهران ،‌ میدان پونک ، بلوار میرزابابایی ، ساختمان سبز ،‌پلاک 4

گروه طراحی سایت و توسعه وب راشل